תנאים כלליים למכירה

החברה:
« RHINE VALLEY SIGHTSEEING TOURS »

להלן נקראת "החברה", מספקת סיורים חצי- פרטיים ("סיורים קבוצתיים") של יום אחד או מספר ימים, טיולים פרטיים ("סיורים פרטיים") ליום אחד או למספר ימים, בצרפת ובארצות נוספות. טיולים אלה נקראים בשם הכללי "Tour Alsace".

התנאים הכלליים הבאים חלים על כל תכנית טיולים שהחברה מספקת, שתיקראנה להלן "סיור". בתנאים הנוכחיים, החתום מטה יכונה בשם "לקוח". באחריות כל לקוח לקרוא ולהבין את התנאים הכלליים של המפעיל. מילוי טופס ההזמנה המקוון ושליחתו, בתוספת לתשלום הלקוח עבור הסיור, מהווים הסכמה וקבלה של התנאים הכלליים של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים הכלליים שלה ללא הודעה מוקדמת.

הזמנות:

החברה מקבלת הזמנות כאשר הן מגיעות באמצעות טופס הזמנה מלא באמצעות אתר האינטרנט שלנו או כאשר מתקבלת בקשת הזמנה לסיור פרטי באמצעות טופס מנייר או בדוא"ל, בתוספת התשלום המלא עבור ההזמנה. עבור כל הסיורים שלנו יש לשלם לפני תאריך ביצוע הסיור. ההזמנות מקבלות תוקף רק כאשר החברה מקבלת את התשלום.
יש להדפיס את הכרטיסים לפני הסיור או להראות בצורה ברורה את אישור ההזמנה במכשיר אלקטרוני, ולהציג אותם לנהג בלוויית תעודה מזהה. הכרטיס תקף אך ורק לשעה וליום המופיע עליו.

ביטול על ידי הלקוח ומדיניות ההחזרים

החברה מקפידה למלא את מדיניות הביטולים שלה ולא חורגת ממנה. אם הלקוח מחליט לבטל את הזמנתו, החברה צריכה לקבל הודעה בכתב על הביטול באמצעות הדואר או דוא"ל לכתובת info@tour.alsace (עם אישור קבלה על ידי החברה), והלקוח יקבל החזר על פי הסולם הבא של דמי הביטול:

לסיורים הקבוצתיים

  • 4 ימים או יותר לפני תאריך ביצוע הסיור: החזר מלא.
  • 3 ימים או פחות לפני תאריך הסיור: אין כל החזר.

לסיורים הפרטיים:

  • 15 יום או יותר לפני תאריך הסיור: החזר מלא.
  • 14 ימים או פחות לפני תאריך הסיור: ללא כל החזר.

המחירים של כל הסיורים אינם כוללים ביטוח ביטולים או שירותי חילוץ ועזרה. על כל לקוח לוודא שיש לו את המסמכים המתאימים לנסיעה שלו: דרכון (עם ויזה על פי הצורך) או תעודת זהות תקפה. לא יהיה כל החזר כספי במקרה שאין מסמכים מזהים או אם הם אבדו.
אסור בהחלט לאכול, לשתות או לעשן בתוך האוטובוס. כל הנוסעים מבוטחים שהם נמצאים בתוך האוטובוס במהלך הסיורים. אחריות החברה מוגבלת לסעיפים של חוזה הביטוח שלנו.
כל הסיורים הקבוצתיים יוצאים בזמן. על הלקוחות להגיע לנקודת המפגש שנקבעה לפחות 10 דקות לפני תחילת הסיור. הנהג לא יחכה לנוסעים המאחרים, אלא אם החברה קיבלה הודעה על כך, וזמן ההמתנה לא יעלה על 10 דקות. לאחר זמן זה, הסיור יצא והחברה לא תישא באחריות כלפי לקוחות שהחמיצו את הסיור שלהם.

ביטול על ידי החברה:

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לבטל כל סיור בכל שלב לפני היציאה מכל סיבה שהיא, כולל, אך לא רק, אם החברה מעריכה שמספר הלקוחות שנרשמו לסיור מסוים אינו מספיק. החברה יכולה, על פי שיקול דעתה, להחליף כל שירות או סחורה הכלולים במסלול הסיור בשירות או סחורה אחרים בעלי איכות דומה, וזאת ללא הודעה מראש. החברה צריכה לנסות ליידע את הלקוח מיד לאחר שהתקבלה ההחלטה לבטל סיור עבורו הלקוח שילם.
במקרה של ביטול סיור, חבות החברה מוגבלת להחזר כספי מלא של דמי הקדימה ועלות הסיור של הלקוח, והחברה לא תישא בכל אחריות לכל עלות או נזק אחרים, או החזר כל שהוא עבור כל אבדן, איחור, אי-נוחות, אכזבה או הוצאות כל שהן שנגרמו ללקוח במקרים כאלה.
החברה לא תישא באחריות להפסדים שנגרמו בגין כרטיסי טיסה שלא ניתן לקבל עבורם החזר, או שלא ניתן להעבירם למועד אחר. מסלולי הסיורים המוצעים יכולים להשתנות. עקב נסיבות שאינן תלויות בה, החברה עשויה לשנות באופן חלקי את המסלולים המתוכננים. אנו עושים את כל המאמצים להגביל ולהפחית ככל הניתן את השינויים ולהבטיח שירות איכותי.
אם הלקוח נתקל בבעיה במהלך הסיור, באחריותו להודיע עליה מיד לצוות החברה כדי שהיא תוכל לטפל בבעיה. לא תהיה כל אפשרות להגיש תלונה או לקבל החזר כספי עבור סיורים שלא הושלמו במלואם. במקרה ויש צורך להפסיק סיור במהלכו, או לבטל סיור, מסיבות שאינן תלויות בחברה, על החברה להחזיר בתום לב חלק מעלות הסיור בהתאם לעלויות של הסיור שתוכנן במקור.

מחיר:

המחירים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. לאחר שהחברה מקבלת את בקשת ההזמנה ואת התשלום עבור השירות אותו מבקש הלקוח, מחיר הסיור מובטח ולא ניתן להעלותו.
התשלומים מתבצעים באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית. המבצעים של החברה הם לאדם אחד או לרכב אחד, ורק במהלך תקופת המבצע המוגדרת. המבצעים חלים על סיור מסוים ועשויים להשתנות לא הודעה מוקדמת.

אחריות:

אחריות החברה מוגבלת באופן ספציפי לביצוע סיור תיירותי עם הסעה על הקרקע מאתר אחד לשני, ואספקת כרטיסי כניסה על פי המקרה.
החברה לא תישא בכל אחריות נוספת, כולל, אך לא רק, אחריות על ביצוע טוב של שירותי החברה ושל הנציגים שלה. בנוסף, החברה ונציגיה לא ישאו בכל אחריות לנזקים בלתי ישירים או ישירים, או לפגיעות גופניות שעלולות להיגרם עקב סיור. הלקוח נושא במלוא האחריות לכל מעשיו ומסכים לפטור את החברה ואת כל עובדיה מכל אחריות לכל תאונה, נזק או פציעה. החברה ונציגיה לא יישאו בכל אחריות למקרי יד הגורל או לפעולות טרור או מלחמה, והלקוח מתחייב שלא להטיל כל אחריות על החברה או על עובדיה או נציגיה במקרה של אירוע או פציעה כתוצאה ממקרים כאלה. רק החברה יכולה לסיים את הטיפול בבקשת הזמנת סיור ולהפוך אותה לחוזה אספקת שירות מחייב בין החברה ללקוח.
הלקוח יהיה אחראי, בין השאר, לציית לכל החוקים המקומיים, לכבד את כל המנהגים, התרבות, המדריכים ובעלי המקצוע המקומיים, לכבד פרטיות של לקוחות אחרים ולמלא אחר ההמלצות והעצות של החברה ושל עובדיה במהלך סיור.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב, להסכים או לעכב כל לקוח, בכל עת, מלשתתף בסיור, אם להערכתה התנהגות הלקוח מפריעה לקבוצה, אינה הולמת או פוגענית עבור הקבוצה. דבר זה רלוונטי גם אם התנהגות הלקוח מפריעה לחברה לקיים את הסיור.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציא כל לקוח מסיור אם היא מחליטה שהלקוח אינו יכול לעמוד בדרישות הגופניות של הסיור, כפי שמצוין בתכנית הסיור, אם הלקוח משבש את לוחות הזמנים של הסיור או מזיק לדינמיקה הכללית של הקבוצה. במקרה שלקוח מוצא מסיור, החברה לא תיתן לו כל החזר כספי שהוא. לקוח זה ישא בכל עלויות נסיעתו בחזרה הביתה, בקנסות של חברות תעופה או בכל עלויות אחרות.

במקרה שלקוח בוחר מרצונו החופשי לעזוב סיור, החברה תדרוש ממנו הצהרה בכתב חתומה על כוונתו לעזוב את הסיור. במקרה שהלקוח עוזב את הסיור מרצונו החופשי, הוא לא יקבל כל החזר כספי. לקוח זה ישא בכל עלויות נסיעתו בחזרה הביתה, בקנסות של חברות תעופה או בכל עלויות אחרות. במהלך סיור, הלקוח משתתף במספר פעילויות על פי רצונו ועל פי מה שמוצע לו. לא יינתן כל החזר כספי עבור השירותים, הפעילויות, הביקורים, הסדנאות או חלקי הסיורים בהם הוא לא השתמש מכל סיבה שהיא.

ילדים:

לא ניתן להביא תינוקות בגילאי 0 עד 4 לסיורים שלנו, מלבד לסיורים פרטיים. הקטינים (בני פחות מ- 18 שנה בצרפת) צריכים להיות מלווים על ידי מבוגר בוגר.
המבוגרים שנוסעים עם ילדים בני יותר מ- 4 חייבים למסור לחברה את גילאי הילדים ואת משקלם, כדי שנוכל לספק לכם מושבים מתאימים. ללא מידע זה, החברה לא תקבל את הילד לסיור ולא ינתן כל החזר כספי עבור הילד והמבוגר/ים הנלווה/ים אליו.

בריאות:

בביצוע הזמנתו, הלקוח מאשר שאין לו כל בעיות גופנית או נכויות שעשויות לסכן אותו או את הנוסעים האחרים, ומעיד שהוא מסוגל מבחינה גופנית להשתתף בסיור. כמוכן הוא מאשר שהוא מודע לכל המידע הנוגע להליכה ולמועדי המנוחה במהלך הסיור.

ביטוח:

מומלץ ביותר לרכוש ביטוח ביטול, אך הדבר אינו חובה כדי להשתתף בסיור. ביטוח הביטול של הנסיעה יגן על הלקוח אם הוא יצטרך לבטל את השתתפותו בסיור מסיבות כגון מחלה, אבטלה, מוות… הביטוח יחזיר לו את דמי ההשתתפות שלו בסיור בהתאם לתנאים שסוכמו בינהם. הלקוח חופשי לבחור את הביטוח המתאים לו. החברה אינה מספקת ביטוחים מסוג זה.
אנו ממליצים גם לרכוש ביטוח נוסף עבור המטען, הבריאות/ תאונות. ניתן לרכוש ביטוח כזה אצל רוב החברות העיקריות המציעות ביטוח נסיעות. החברה לא תישא בכל אחריות להוצאות נוספות שעלולות להיגרם ללקוח עקב העובדה שהוא לא רכש ביטוח נסיעות.

שימוש בתמונות ובביקורות של הלקוחות:

התמונות וסרטוני הוידאו שצולמו על ידי החברה או על ידי אנשים מטעמה במהלך סיור הם רכוש החברה וייתכן שייעשה בהם שימוש למטרות קידום מכירות.
הביקורות, בכתב ובעל-פה, שניתנו לחברה על ידי הלקוחות לגבי סיור, שייכות גם הן לחברה ויכולות לשמש לקידום מכירות, כולל באתר האינטרנט של החברה.

קבלת התנאים וההתניות:

בקשת ההזמנה של הלקוח מהווה הסכמה וקבלה שלו את התנאים הכלליים המפורטים בזאת. הלקוח מבין שזהו חוזה מחייב ובר-אכיפה מבחינה משפטית.

אלכוהול ושונות:

החברה שומרת לעצמה את הזכות (ומעבירה זכות זו לנהגיה) לסרב להסיע כל אדם החשוד שהוא תחת השפעת אלכוהול או סמים ו/או שהתנהגותו נחשבת כאיום לנהג, לרכב או לנוסעים האחרים. הלקוחות שמלכלכים את פנים האוטובוס עלולים לקבל קנס מיידי בסך 50 יורו. יש לשלם קנס זה מיד לנהג של החברה. אם הלקוח מסרב לשלם או שאין לו כסף איתו, כרטיס האשראי שלו יחוייב ב- 50 היורו הללו.
ההורים או המלווים (או חברים בני יותר מ- 18 שנה) של ילדים או בני נוער בני פחות מ- 18 שנה יהיו אחראים על התנהגות הקטינים הללו כאשר הם נמצאים ברכבים שלנו ויישאו באחריות עבור כל נזק שייגרם על ידי הקטינים הנ"ל. הגיל החוקי לצריכת אלכוהול בצרפת הוא 18 שנה, ולכן, ההורים או המלווים יהיו אחראים על הקטינים במהלך הסיורים ביקבים בכל הקשור לצריכת האלכוהול. לקוח שייגרום כל נזק שהוא לרכב של החברה יצטרך לשלם על כך מיד. אם הוא לא יישלם, החברה תאלץ לפתוח בהליך משפטי נגד הלקוח או הלקוחות הללו. אסור לנוסעים לשתות משקאות אלכוהוליים בתוך הרכבים שלנו. אסור לעשן בתוך רכבי החברה.

הם מדברים על החוויה שלהם בטור אלזס

Foram paradas deliciosas para experimentar o melhor da comida e vinhos da Alsácia. Excelente passeio pelas Aldeias da Alsácia com muito conforto e total atenção do Guia Martin! A veículo microônibus é excelente com sistema de áudio Guide em 12 línguas.  
drapeau de la langue pour les témoignages
Merci Henri pour le tour d'Alsace qu'on a pu effectuer hier grâce à vous. C'est un très beau tour et si bien organisé. Nous le recommandons à ceux qui ne connaissent pas l'Alsace, au depart du Strasbourg. Nous avons admiré votre gentillesse et votre professionalisme.
drapeau de la langue pour les témoignagesJ & F Mansour
We loved our Best of Alsace tour with Tour Alsace. The bus was very comfortable and immaculately clean, the driver, Martin, welcoming and very helpful. The itinerary hit all the high notes. It was a very pleasant, informative, fun and an enjoyable trip, for us adults and a 10 year old. I was very impressed with the company's responsiveness. 100% recommend and would definitely book again.
drapeau de la langue pour les témoignagesJulia
Consiglio questo tour che è davvero fantastico. La nostra guida Martin è stata puntualissima in tutte le tappe e ci ha fornito tutte le informazioni di cui avevamo bisogno. Le audioguide ci hanno permesso di approfondire la storia delle diverse cittadine che abbiamo visitato. La durata di ogni sosta è stata sufficiente per la visita.
drapeau de la langue pour les témoignagesCristian
フランス国鉄のストで、移動が出来なくなったため申し込みました。結論としてはこちらのツアーに参加して正解でした。コルマールでは3時間、他でも十分な時間がとれ、効率的にアルザスの街を回ることが出来ました
drapeau de la langue pour les témoignagesAnonymous
O passeio é excepcional e o profissional responsável pelo passeio foi super gentil. Um verdadeiro cavalheiro, cuidando para que todos realmente desfrutassem do passeio. Super recomendo!
drapeau de la langue pour les témoignagesJùlia
Worth every penny of the ticket price and every minute of the ten hour
drapeau de la langue pour les témoignagesConstantinos
Ça vaut vraiment la peine de prendre une journée pour le faire! Vous obtenez un aperçu complet de toute la région Alsace, passez un bon moment dans chaque ville et obtenez un historique des villes que vous traversez. Le chauffeur était sympathique et vraiment adorable! Ne vous inquiétez pas pour toute autre tournée. Cela vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour en savoir plus sur la région et voir chaque ville.
drapeau de la langue pour les témoignagesCara Lee
Une excellente façon de découvrir le charme très pittoresque des villages et des vignobles alsaciens. Nous avons apprécié le rythme des visites qui se font tranquillement. Notre crainte était de devoir les enchaîner "au pas de course" mais ce n'a pas été le cas. Chauffeur agréable, sympathique et attentionné. Nous conseillerons cette formule à tous nos amis.
drapeau de la langue pour les témoignagesThierry
Très bien chauffeur très professionnel toujours à l'écoute et il fait tout son possible pour satisfaire sa clientèle
drapeau de la langue pour les témoignagesClaude
Excellent! Notre chauffeur, Martin, est très gentil . Je recommande fortement ce tour . Les villages sont très beaux. Le mini bus avec son toit ouvrant est parfait. Nous traversons plusieurs villages et effectuons 3 arrêts de 1 à 2 heures.
drapeau de la langue pour les témoignagesCéline
Excursión maravillosa y un anfitrión, Martin, de diez, lo recomiendo
drapeau de la langue pour les témoignagesManuel
Muy buena la excursión. El chofer encantador y muy profesional.
drapeau de la langue pour les témoignagesValle
Der Aufenthalt auf der Burg hätte etwas kürzer sein können, sonst war alles super!
drapeau de la langue pour les témoignagesJulia
Alsacia llena de historia, pueblos preciosos que vale , la pena visitar y verse envuelto en sus encantos y tradiciones
drapeau de la langue pour les témoignagesCecilia
Honestly it is a well organized trip, with an amazing guide “Martin”, he is nice, attentive and giving clear instructions. The time given for each stop is sufficient. It is enjoyable tour in a comfortable couch and recommended way to visit the magical small villages of the Alsace.
drapeau de la langue pour les témoignagesNehal
Conducteur aux petits soins pour ses passagers avec une conduite toute en douceur. Véhicule décapotable très apprécié notamment pour les photos Site château remarquable avec le temps nécessaire laissé pour la visite guidée. Visite recommandée !
drapeau de la langue pour les témoignagesDanielle
Week end illuminé sur les marchés de noël alsacien : sous avons pris 3 jours en semaine pour visiter ces 3 marchés de noël et nous avons fait un très bon séjour entre dégustation, coutumes locales et bonne ambiance générale. Le soir les illuminations sont très jolies et avec beaucoup de charme. Nous nous sommes régalés dans tout les sens du terme. ?
drapeau de la langue pour les témoignagesSim1410
Superbe !!!! Ce sont de petites villes sublimes, un coup de cœur pour moi pour Riquewihr, on se croirait dans un décor de cinéma !!!!
drapeau de la langue pour les témoignagesNathalie
I very much enjoyed this well organised tour. Communications before were superb, and the van was comfortable, with a nice itinerary planned. I would have liked another 30 min in Eguisheim, but that’s life. The driver kindly dropped me off at the train station, where other participants also needed to be. Great tour!
drapeau de la langue pour les témoignagesEagertraveller123
The small van we travelled in was great; the roof slides back to allow passengers to take pictures unobstructed by window glare. Our bus driver was also our guide, in the sense that he dropped us at entrances to markets and told us where to return. The “tour” is a recording via headset. We drove through two beautiful medieval villages in the Alsace wine country - no stops were necessary - and we heard the history of the towns.
drapeau de la langue pour les témoignagesSuzanne
El tour es soñado,excelente, el vehículo con techo de cristal , alucinante y los dos caballeros muy amables y expeditivos, muy recomendable, volvería a hacerlo .
drapeau de la langue pour les témoignagesGriselda
Vale la pena la excursión, los pueblos son preciosos pero estan llenissimos de coches. El chofer del bus te deja en la entrada y tienes 1/2/3 horas para ver los pueblos!
drapeau de la langue pour les témoignagesEsther
La verdad es que mereció mucho la pena. Además de los 3 pueblos en los que hace parada, vimos varios más desde el autobús. Nuestro conductor Martín, fue encantador. Sin duda muy recomendable.
drapeau de la langue pour les témoignagesMaría
Todo bien excepto los folletos que nos facilitaron con la información de los sitios a visitar que no estaban en español, solo en francés e inglés , cuando el tour lo anunciaban en español
drapeau de la langue pour les témoignagesAmparo Llano González
Le Bus Cabriolet, c’est vraiment un moyen génial pour visiter l’Alsace en bénéficiant d’une vue panoramique sur le paysage. Pas besoin de GPS, ni de chercher un parking : on prend le temps de découvrir la région et grâce aux commentaires, on apprend une foule de choses. Sans oublier les plaisirs de la gastronomie alsacienne… À refaire très vite, en famille ou entre amis !
drapeau de la langue pour les témoignagesMarie Pierre
Bus très agréable et très propre : les sièges sont hyper confortables, on se sent bien à bord. Les visites sont commentées en plusieurs langues, ce qui est un plus incontestable. Nous avons aimé la facilité de réservation en ligne, la qualité du parcours proposé, la variété des activités.
drapeau de la langue pour les témoignagesFrancis Bracel

#sightseeingtouralsace באינסטרגם

Christmas market in Riquewhir.
#riquewihr #alsace #christmasmarket #france #europe #december #tourism #sightseeing
Fall colours!
Photo by Susan Goodwin.
#fall #kaysersberg #sightseeingtour #sightseeingtouralsace #voyage #tourism #experience #alsace #vineyard #rhinevalley #beautifuldestinations #discoverunder5k
The Holy Cross church of Kaysersberg.
Photo by Susan Goodwin.
#kaysersberg #fall #disvover #visitfrance #visitalsace #sightseeing #church #medieval #tourism #alsace
Pick up and drop off at one of Europa Park’s hotel.
#sightseeing #hotel #luxurytravel #europapark #alsace #luxurytransfer
The Haut-Koenigsbourg castel completely restored in the late 19th century.
#castle #alsace #sightseeing #discoverearth #middleages #medieval #visiteurope
Stop at a Winegrower in Ribeauvillé during a private tour.
#sightseeing #visitfrance #visitalsace #visiteurope #routeduvinalsace #ribeauville #alsace #bluesky #summertime #winetasting
Rent our cabrio bus for your visit in Alsace.
#sightseeing #alsace #colmar_tourisme #visitfrance #cabriolet #bustour #grouptours
Christmas season and its markets is starting here in Colmar. #colmar #visitcolmar #visitalsace #alsace #christmas #sightseeingtour
The view from the Haut Koenigsbourg castle.
Black Forest and Germany in the background.
#visitfrance #visitalsace #alsace #hautkoenigsbourg #mountains #cloudscape #pointofview #sightseeing #blackforest #vosges
The medieval city of Kaysersberg and its castle dominating the village.
#alsace #kaysersberg #france #daytour #sightseeing #visitalsace #visiteurope
Autumn colors in Alsace, near Kaysersberg.
#visitalsace #visitfrance #routedesvins #kaysersberg #vignoble #autumn #automne #alsace #sightseeing #opentop #alsacesightseeingtour #autumnvibes #discover #tripadvisor #getyourguide #travelphotography
The 3 old fortified castles of Ribeauvillé.
#ribeauvillé #alsace #visitalsace #alsaceessentielle #visitribeauvilleriquewihr #visitfrance #sightseeing #sightseeingtour #alsacesightseeingtour #wineroute #autumn #bluesky #holiday #weekendtrip #castle #chateau #middleages
Dans une ruelle de Riquewihr.
#riquewihr #paysderibeauvilléetriquewihr #sightseeingtour #dolder #rhinevalleysightseeingtours #cabriobus #alsace #visitfrance #visitalsace #narrowstreets #medieval #middleages
Reprise des tours aujourd’hui !
Tout au long de l’été seul le tour Perles du Vignoble sera disponible en tour partagé.
#visitalsace #alsace #kaysersberg #visitkaysersberg #sightseeing #visitfrance #routedesvins #vignoble #chateau #vignes #sightseeingtouralsace #mercedessprinter
Merry Christmas!
#christmas #riquewihr #alsace #visitalsace #visitfrance #visiteurope #christmasmarket #nativity #sightseeingtour #sightseeingtouralsace
Christmas Trees in Eguisheim.
#eguisheim #christmas #alsace #visitalsace #rhinevalley #sightseeingtouralsace #sightseeing #sapindenoël #christmastrees #visiteguisheimrouffach #visiteguisheim #visitfrance #december #christmasmood #christmasmarket
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.