תנאים כלליים למכירה

החברה:
« RHINE VALLEY SIGHTSEEING TOURS »

להלן נקראת "החברה", מספקת סיורים חצי- פרטיים ("סיורים קבוצתיים") של יום אחד או מספר ימים, טיולים פרטיים ("סיורים פרטיים") ליום אחד או למספר ימים, בצרפת ובארצות נוספות. טיולים אלה נקראים בשם הכללי "Tour Alsace".

התנאים הכלליים הבאים חלים על כל תכנית טיולים שהחברה מספקת, שתיקראנה להלן "סיור". בתנאים הנוכחיים, החתום מטה יכונה בשם "לקוח". באחריות כל לקוח לקרוא ולהבין את התנאים הכלליים של המפעיל. מילוי טופס ההזמנה המקוון ושליחתו, בתוספת לתשלום הלקוח עבור הסיור, מהווים הסכמה וקבלה של התנאים הכלליים של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים הכלליים שלה ללא הודעה מוקדמת.

הזמנות:

החברה מקבלת הזמנות כאשר הן מגיעות באמצעות טופס הזמנה מלא באמצעות אתר האינטרנט שלנו או כאשר מתקבלת בקשת הזמנה לסיור פרטי באמצעות טופס מנייר או בדוא"ל, בתוספת התשלום המלא עבור ההזמנה. עבור כל הסיורים שלנו יש לשלם לפני תאריך ביצוע הסיור. ההזמנות מקבלות תוקף רק כאשר החברה מקבלת את התשלום.
יש להדפיס את הכרטיסים לפני הסיור או להראות בצורה ברורה את אישור ההזמנה במכשיר אלקטרוני, ולהציג אותם לנהג בלוויית תעודה מזהה. הכרטיס תקף אך ורק לשעה וליום המופיע עליו.

ביטול על ידי הלקוח ומדיניות ההחזרים

החברה מקפידה למלא את מדיניות הביטולים שלה ולא חורגת ממנה. אם הלקוח מחליט לבטל את הזמנתו, החברה צריכה לקבל הודעה בכתב על הביטול באמצעות הדואר או דוא"ל לכתובת info@tour.alsace (עם אישור קבלה על ידי החברה), והלקוח יקבל החזר על פי הסולם הבא של דמי הביטול:

לסיורים הקבוצתיים

  • 4 ימים או יותר לפני תאריך ביצוע הסיור: החזר מלא.
  • 3 ימים או פחות לפני תאריך הסיור: אין כל החזר.

לסיורים הפרטיים:

  • 15 יום או יותר לפני תאריך הסיור: החזר מלא.
  • 14 ימים או פחות לפני תאריך הסיור: ללא כל החזר.

המחירים של כל הסיורים אינם כוללים ביטוח ביטולים או שירותי חילוץ ועזרה. על כל לקוח לוודא שיש לו את המסמכים המתאימים לנסיעה שלו: דרכון (עם ויזה על פי הצורך) או תעודת זהות תקפה. לא יהיה כל החזר כספי במקרה שאין מסמכים מזהים או אם הם אבדו.
אסור בהחלט לאכול, לשתות או לעשן בתוך האוטובוס. כל הנוסעים מבוטחים שהם נמצאים בתוך האוטובוס במהלך הסיורים. אחריות החברה מוגבלת לסעיפים של חוזה הביטוח שלנו.
כל הסיורים הקבוצתיים יוצאים בזמן. על הלקוחות להגיע לנקודת המפגש שנקבעה לפחות 10 דקות לפני תחילת הסיור. הנהג לא יחכה לנוסעים המאחרים, אלא אם החברה קיבלה הודעה על כך, וזמן ההמתנה לא יעלה על 10 דקות. לאחר זמן זה, הסיור יצא והחברה לא תישא באחריות כלפי לקוחות שהחמיצו את הסיור שלהם.

ביטול על ידי החברה:

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לבטל כל סיור בכל שלב לפני היציאה מכל סיבה שהיא, כולל, אך לא רק, אם החברה מעריכה שמספר הלקוחות שנרשמו לסיור מסוים אינו מספיק. החברה יכולה, על פי שיקול דעתה, להחליף כל שירות או סחורה הכלולים במסלול הסיור בשירות או סחורה אחרים בעלי איכות דומה, וזאת ללא הודעה מראש. החברה צריכה לנסות ליידע את הלקוח מיד לאחר שהתקבלה ההחלטה לבטל סיור עבורו הלקוח שילם.
במקרה של ביטול סיור, חבות החברה מוגבלת להחזר כספי מלא של דמי הקדימה ועלות הסיור של הלקוח, והחברה לא תישא בכל אחריות לכל עלות או נזק אחרים, או החזר כל שהוא עבור כל אבדן, איחור, אי-נוחות, אכזבה או הוצאות כל שהן שנגרמו ללקוח במקרים כאלה.
החברה לא תישא באחריות להפסדים שנגרמו בגין כרטיסי טיסה שלא ניתן לקבל עבורם החזר, או שלא ניתן להעבירם למועד אחר. מסלולי הסיורים המוצעים יכולים להשתנות. עקב נסיבות שאינן תלויות בה, החברה עשויה לשנות באופן חלקי את המסלולים המתוכננים. אנו עושים את כל המאמצים להגביל ולהפחית ככל הניתן את השינויים ולהבטיח שירות איכותי.
אם הלקוח נתקל בבעיה במהלך הסיור, באחריותו להודיע עליה מיד לצוות החברה כדי שהיא תוכל לטפל בבעיה. לא תהיה כל אפשרות להגיש תלונה או לקבל החזר כספי עבור סיורים שלא הושלמו במלואם. במקרה ויש צורך להפסיק סיור במהלכו, או לבטל סיור, מסיבות שאינן תלויות בחברה, על החברה להחזיר בתום לב חלק מעלות הסיור בהתאם לעלויות של הסיור שתוכנן במקור.

מחיר:

המחירים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. לאחר שהחברה מקבלת את בקשת ההזמנה ואת התשלום עבור השירות אותו מבקש הלקוח, מחיר הסיור מובטח ולא ניתן להעלותו.
התשלומים מתבצעים באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית. המבצעים של החברה הם לאדם אחד או לרכב אחד, ורק במהלך תקופת המבצע המוגדרת. המבצעים חלים על סיור מסוים ועשויים להשתנות לא הודעה מוקדמת.

אחריות:

אחריות החברה מוגבלת באופן ספציפי לביצוע סיור תיירותי עם הסעה על הקרקע מאתר אחד לשני, ואספקת כרטיסי כניסה על פי המקרה.
החברה לא תישא בכל אחריות נוספת, כולל, אך לא רק, אחריות על ביצוע טוב של שירותי החברה ושל הנציגים שלה. בנוסף, החברה ונציגיה לא ישאו בכל אחריות לנזקים בלתי ישירים או ישירים, או לפגיעות גופניות שעלולות להיגרם עקב סיור. הלקוח נושא במלוא האחריות לכל מעשיו ומסכים לפטור את החברה ואת כל עובדיה מכל אחריות לכל תאונה, נזק או פציעה. החברה ונציגיה לא יישאו בכל אחריות למקרי יד הגורל או לפעולות טרור או מלחמה, והלקוח מתחייב שלא להטיל כל אחריות על החברה או על עובדיה או נציגיה במקרה של אירוע או פציעה כתוצאה ממקרים כאלה. רק החברה יכולה לסיים את הטיפול בבקשת הזמנת סיור ולהפוך אותה לחוזה אספקת שירות מחייב בין החברה ללקוח.
הלקוח יהיה אחראי, בין השאר, לציית לכל החוקים המקומיים, לכבד את כל המנהגים, התרבות, המדריכים ובעלי המקצוע המקומיים, לכבד פרטיות של לקוחות אחרים ולמלא אחר ההמלצות והעצות של החברה ושל עובדיה במהלך סיור.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב, להסכים או לעכב כל לקוח, בכל עת, מלשתתף בסיור, אם להערכתה התנהגות הלקוח מפריעה לקבוצה, אינה הולמת או פוגענית עבור הקבוצה. דבר זה רלוונטי גם אם התנהגות הלקוח מפריעה לחברה לקיים את הסיור.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציא כל לקוח מסיור אם היא מחליטה שהלקוח אינו יכול לעמוד בדרישות הגופניות של הסיור, כפי שמצוין בתכנית הסיור, אם הלקוח משבש את לוחות הזמנים של הסיור או מזיק לדינמיקה הכללית של הקבוצה. במקרה שלקוח מוצא מסיור, החברה לא תיתן לו כל החזר כספי שהוא. לקוח זה ישא בכל עלויות נסיעתו בחזרה הביתה, בקנסות של חברות תעופה או בכל עלויות אחרות.

במקרה שלקוח בוחר מרצונו החופשי לעזוב סיור, החברה תדרוש ממנו הצהרה בכתב חתומה על כוונתו לעזוב את הסיור. במקרה שהלקוח עוזב את הסיור מרצונו החופשי, הוא לא יקבל כל החזר כספי. לקוח זה ישא בכל עלויות נסיעתו בחזרה הביתה, בקנסות של חברות תעופה או בכל עלויות אחרות. במהלך סיור, הלקוח משתתף במספר פעילויות על פי רצונו ועל פי מה שמוצע לו. לא יינתן כל החזר כספי עבור השירותים, הפעילויות, הביקורים, הסדנאות או חלקי הסיורים בהם הוא לא השתמש מכל סיבה שהיא.

ילדים:

לא ניתן להביא תינוקות בגילאי 0 עד 4 לסיורים שלנו, מלבד לסיורים פרטיים. הקטינים (בני פחות מ- 18 שנה בצרפת) צריכים להיות מלווים על ידי מבוגר בוגר.
המבוגרים שנוסעים עם ילדים בני יותר מ- 4 חייבים למסור לחברה את גילאי הילדים ואת משקלם, כדי שנוכל לספק לכם מושבים מתאימים. ללא מידע זה, החברה לא תקבל את הילד לסיור ולא ינתן כל החזר כספי עבור הילד והמבוגר/ים הנלווה/ים אליו.

בריאות:

בביצוע הזמנתו, הלקוח מאשר שאין לו כל בעיות גופנית או נכויות שעשויות לסכן אותו או את הנוסעים האחרים, ומעיד שהוא מסוגל מבחינה גופנית להשתתף בסיור. כמוכן הוא מאשר שהוא מודע לכל המידע הנוגע להליכה ולמועדי המנוחה במהלך הסיור.

ביטוח:

מומלץ ביותר לרכוש ביטוח ביטול, אך הדבר אינו חובה כדי להשתתף בסיור. ביטוח הביטול של הנסיעה יגן על הלקוח אם הוא יצטרך לבטל את השתתפותו בסיור מסיבות כגון מחלה, אבטלה, מוות… הביטוח יחזיר לו את דמי ההשתתפות שלו בסיור בהתאם לתנאים שסוכמו בינהם. הלקוח חופשי לבחור את הביטוח המתאים לו. החברה אינה מספקת ביטוחים מסוג זה.
אנו ממליצים גם לרכוש ביטוח נוסף עבור המטען, הבריאות/ תאונות. ניתן לרכוש ביטוח כזה אצל רוב החברות העיקריות המציעות ביטוח נסיעות. החברה לא תישא בכל אחריות להוצאות נוספות שעלולות להיגרם ללקוח עקב העובדה שהוא לא רכש ביטוח נסיעות.

שימוש בתמונות ובביקורות של הלקוחות:

התמונות וסרטוני הוידאו שצולמו על ידי החברה או על ידי אנשים מטעמה במהלך סיור הם רכוש החברה וייתכן שייעשה בהם שימוש למטרות קידום מכירות.
הביקורות, בכתב ובעל-פה, שניתנו לחברה על ידי הלקוחות לגבי סיור, שייכות גם הן לחברה ויכולות לשמש לקידום מכירות, כולל באתר האינטרנט של החברה.

קבלת התנאים וההתניות:

בקשת ההזמנה של הלקוח מהווה הסכמה וקבלה שלו את התנאים הכלליים המפורטים בזאת. הלקוח מבין שזהו חוזה מחייב ובר-אכיפה מבחינה משפטית.

אלכוהול ושונות:

החברה שומרת לעצמה את הזכות (ומעבירה זכות זו לנהגיה) לסרב להסיע כל אדם החשוד שהוא תחת השפעת אלכוהול או סמים ו/או שהתנהגותו נחשבת כאיום לנהג, לרכב או לנוסעים האחרים. הלקוחות שמלכלכים את פנים האוטובוס עלולים לקבל קנס מיידי בסך 50 יורו. יש לשלם קנס זה מיד לנהג של החברה. אם הלקוח מסרב לשלם או שאין לו כסף איתו, כרטיס האשראי שלו יחוייב ב- 50 היורו הללו.
ההורים או המלווים (או חברים בני יותר מ- 18 שנה) של ילדים או בני נוער בני פחות מ- 18 שנה יהיו אחראים על התנהגות הקטינים הללו כאשר הם נמצאים ברכבים שלנו ויישאו באחריות עבור כל נזק שייגרם על ידי הקטינים הנ"ל. הגיל החוקי לצריכת אלכוהול בצרפת הוא 18 שנה, ולכן, ההורים או המלווים יהיו אחראים על הקטינים במהלך הסיורים ביקבים בכל הקשור לצריכת האלכוהול. לקוח שייגרום כל נזק שהוא לרכב של החברה יצטרך לשלם על כך מיד. אם הוא לא יישלם, החברה תאלץ לפתוח בהליך משפטי נגד הלקוח או הלקוחות הללו. אסור לנוסעים לשתות משקאות אלכוהוליים בתוך הרכבים שלנו. אסור לעשן בתוך רכבי החברה.

#sightseeingtouralsace באינסטרגם

Instagram post 17993155144284475 Merry Christmas! #christmas #riquewihr #alsace #visitalsace #visitfrance #visiteurope #christmasmarket #nativity #sightseeingtour #sightseeingtouralsace
Instagram post 17850661585740186 Christmas Trees in Eguisheim. #eguisheim #christmas #alsace #visitalsace #rhinevalley #sightseeingtouralsace #sightseeing #sapindenoël #christmastrees #visiteguisheimrouffach #visiteguisheim #visitfrance #december #christmasmood #christmasmarket
Instagram post 18032757352235807 The charm of the small streets of Colmar during the Christmas Markets. #alsacesightseeingtour #colmar #christmasdecor #christmasmarket #alsace #visitalsace #visitfrance #excursion #sightseeing #visitcolmar #colmarandyou #alsacetourisme #travel #explore #topcolmarphoto
Instagram post 17842343902767443 Enjoy an open tour even in autumn! #sightseeingtouralsace #alsace #visitalsace #turckheim #hautrhin #visitfrance #autumn #autumncolors #opentour #wineroute
Instagram post 17911431208362134 The village of Riquewihr in the beginning of autumn. #riquewihr #sightseeingtouralsace #alsace #visitalsace #visitribeauvilleriquewihr #autumn #medieval #visitfrance #wineroutes #vineyard
Instagram post 17919231466327270 #repost @tuckitori ・・・ 2/3rds of this medieval castle lay in ruins until it was rebuilt in 1908 by Wilhelm II. 1 of the stops of day-tour with @tour.alsace
Instagram post 18097247359013016 The Haut-Koenigsbourg castle. View from the garden. #sightseeingtouralsace #alsace #visitalsace #alsacetourisme #hautkoenigsbourg #visitbasrhin #visitfrance #routedesvinsdalsace #visiteurope #castle #medieval #holyromanempire #travel #instapic #holiday #picoftheday #challengevisitalsace